Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnio GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings protiv Komisije

(predmet C-888/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (zastupnik: R. MacLean, Solicitor)

Druge stranke u postupku: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine pobijanu presudu;

odbije drugi dio prvog tužbenog zahtjeva u prvostupanjskom postupku kao neosnovan, kako je ponovno naveden u pobijanoj presudi;

sam meritorno odluči o drugom dijelu prvog tužbenog zahtjeva u prvostupanjskom postupku, kako je ponovno naveden u pobijanoj presudi;

vrati predmet Općem sudu kako bi odlučio o preostalim tužbenim zahtjevima koji se odnose na pravne povrede; i

naloži tužitelju snošenje troškova koje je žalitelj imao u ovom postupku te troškove prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj smatra da pobijanu presudu valja ukinuti na temelju tri zasebna žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog: Opći sud počinio je u pobijanoj presudi pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja i primjene povezanih koncepata „značajni poremećajiˮ i „financijska situacijaˮ iz članka 2. stavka 7. točke (c) treće alineje Osnovne antidampinške uredbe1 te posljedičnim prebacivanjem tereta dokazivanja uspostave tretmana tržišnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MET) s tužitelja na Komisiju.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud nije poštovao granice margine prosudbe koju Komisija primjenjuje prilikom ocjene zahtjeva za dodjelu MET-a te je Komisijinu ocjenu okolnosti proizvođača izvoznika zamijenio vlastitom.

Treći žalbeni razlog: žalitelj zahtijeva ukidanje prve točke izreke pobijane presude jer je Opći sud odlučivši na taj način presudio ultra petita.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL 2009., L 343, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 30., str. 202. i ispravak SL 2016., L 44., str. 20.)