Valitus, jonka Ramón Guiral Broto on tehnyt 24.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-773/17, Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), 12.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-714/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Ramón Guiral Broto (edustaja: A. Sirimarco, abogado)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), Café del Mar SC, José Les Viamonte ja Carlos Andrea González

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 12.12.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Ramón Guiral Broto vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________