Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2019 door Ramón Guiral Broto tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 juli 2019 in zaak T-773/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

(Zaak C-714/19 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: Ramón Guiral Broto (vertegenwoordiger: A. Sirimarco, advocaat)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Café del Mar, SC, José Les Viamonte en Carlos Andrea González

Bij beschikking van 12 december 2019 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toelaatbaar verklaard en Ramón Guiral Broto verwezen in zijn eigen kosten.

____________