Ramón Guiral Broto 24. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-774/17: Café del Mar jt versus EUIPO – Guiral Broto (C del M)

(kohtuasi C-715/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Ramón Guiral Broto (esindaja: advokaat A. Sirimarco)

Teised menetlusosalised: Café del Mar, S.C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 12. detsembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Ramón Guiral Broto kohtukulud tema enda kanda.

____________