Recurs introdus la 24 septembrie 2019 de Ramón Guiral Broto împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 iulie 2019 în cauza T-774/17, Café del Mar și alții/EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Cauza C-715/19 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Ramón Guiral Broto (representante: A. Sirimarco, avocat)

Celelalte părți din procedură: Café del Mar, S. C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 12 decembrie 2019, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a respins recursul ca inadmisibil și l-a obligat pe domnul Ramón Guiral Broto la plata propriilor cheltuieli de judecată.

____________