Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2019 Ramónem Guiralem Brotem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-772/17, Café del Mar a další v. EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Věc C-713/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Ramón Guiral Broto (zástupce: A. Sirimarco, abogado)

Další účastníci řízení: Café del Mar, SC, José Les Viamonte, Carlos Andrea González a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 12. prosince 2019 rozhodl Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků), že kasační opravný prostředek nelze uznat přijatelným a uložil Ramónovi Guiralu Brotovi, aby nesl vlastní náklady řízení.

____________