Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovnim sudom (Chorvatsko) dne 5. prosince 2019 – I.N.

(Věc C-897/19)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Vrhovni sud

Účastníci původního řízení

I.N.

Ruská federace

Předběžné otázky

Je třeba článek 18 SFEU vykládat v tom smyslu, že členský stát Evropské unie, který rozhoduje o vydání do třetího státu v případě státního příslušníka státu, který není členem Evropské unie, ale je členem schengenského prostoru, je povinen o žádosti o vydání informovat členský stát schengenského prostoru, jehož je tato osoba státním příslušníkem?

Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná a členský stát schengenského prostoru požádal o předání této osoby za účelem zahájení řízení, pro které je vydání požadováno, je třeba mu tuto osobu předat v souladu s Dohodou mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o postupu předávání mezi členskými státy Evropské unie a Islandem a Norskem?

____________