Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španija) 26. novembra 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Zadeva C-861/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: LJ

Tožena stranka: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali se lahko šteje, da je dodatek za materinstvo, ki ga ureja člen 60 splošnega zakona o socialnem varstvu (LGSS), katerega prečiščeno besedilo je bilo potrjeno s kraljevo zakonsko uredbo 8/2015, pozitiven ukrep, namenjen doseganju dejanske enakosti med moškimi in ženskami v skladu s členom 157(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali načelo sorazmernosti, ki ga je treba upoštevati pri vsakem pozitivnem ukrepu, nasprotuje časovni omejitvi na pokojnine, pridobljene po 1. januarju 2016, ki je določena v edini končni določbi kraljeve zakonske uredbe 8/2015?

____________