Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) la 18 octombrie 2019 – D. S./S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

(Cauza C-763/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Părțile din procedura principală

Reclamant: D. S.

Pârât: S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

Întrebările preliminare

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 2, articolul 4 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană coroborate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că nu este un judecător independent în sensul dreptului Uniunii persoana numită în funcția de judecător cu încălcarea vădită a dispozițiilor legale din statul membru referitoare la numirea în funcție a judecătorilor, în special atunci când numirea respectivei persoane în funcția de magistrat se face ca urmare a unei propuneri a unei autorități care nu garantează independența față de autoritățile executive și legislative și nici imparțialitatea, cu excluderea sistematică a controlului judiciar al legalității procedurii de numire, precum și atunci când numirea respectivei persoane în funcția de judecător se face în pofida contestării prealabile în fața instanței naționale competente [Naczelny Sąd Administracyjny (Curtea Administrativă Supremă, Polonia)] a deciziei organului național [Krajowa Rada Sądownictwa, Consiliul Național al Magistraturii, Polonia)] privind propunerea de numire în funcția de judecător a acestei persoane, în pofida faptului că s-a dispus suspendarea executării acestei decizii în conformitate cu dreptul național, precum și a faptului că procedura desfășurată în fața instanței naționale competente [Naczelny Sąd Administracyjny (Curtea Administrativă Supremă)] nu se încheiase anterior notificării decretului de numire în funcție?

prin urmare, nu este o instanță independentă, imparțială și instituită în prealabil prin lege, în sensul dreptului Uniunii, instanța în componența căreia intră persoane numite în condițiile menționate anterior?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare - articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 2, articolul 4 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană coroborate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că o decizie pronunțată de un judecător și de o instanță de ultim grad, adoptată în modul descris la punctul 1, nu este o decizie din punct de vedere juridic, în sensul dispozițiilor dreptului Uniunii și că aprecierea în această privință poate fi efectuată de instanța ordinară care îndeplinește condițiile impuse în sarcina instanței potrivit dreptului Uniunii?

____________