2019 m. gruodžio 10 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. Sp. z o.o / K.S.

(Byla C-904/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: E. Sp. z o.o 

Atsakovas: K.S

Prejudiciniai klausimai

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 7 straipsnio 1 dalis ir jos dvidešimta ir dvidešimt ketvirta konstatuojamosios dalys, pagal kurias sutartys turi būti rašomos aiškia, suprantama kalba ir vartotojui faktiškai turi būti suteikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas, o kilus abejonių turi būti interpretuojama vartotojo naudai [ir] valstybių narių teismai arba administracinės institucijos privalo disponuoti pakankamomis bei veiksmingomis priemonėmis apsisaugojant nuo nuolatinio nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais taikymo, siejamos su 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB2 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir jos 31 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama tokia nuostata kaip Lenkijos civilinio proceso kodekso 339 straipsnio 2 dalis, suprantama taip, kad pagal ją gali būti priimamas sprendimas už akių su vartotojais susijusioje byloje (dėl vartojimo kredito grąžinimo) taip pat tuo atveju, jei ieškovas nepateikė vartojimo kredito sutarties, taigi nebuvo įvertinta, ar joje nėra nesąžiningų sąlygų, nebuvo patikrinta, ar sutartyje pateikta visa pagal teisės aktus reikalaujama informacija, ir kartu nurodoma, kad sprendimas už akių turi būti grindžiamas tik ieškovo teiginiais dėl faktinių aplinkybių, be įrodymų analizės atsižvelgiant į „pagrįstas abejones“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?

Ar atsižvelgiant į 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimą ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, 62 punktas), 2014 m. rugsėjo 10 d. Sprendimą Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, 56 punktas) ir 2009 m. spalio 6 d. Sprendimą Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, 47 punktas) taip pat priimtinas toks Lenkijos civilinio proceso kodekso 339 straipsnio 2 dalies aiškinimas, kad gali būti priimtas sprendimas už akių su vartotojais susijusioje byloje dėl vartojimo kredito grąžinimo, kurioje ieškovas prie ieškinio nepateikė sutarties ir todėl sutartis nebuvo įvertinta dėl galimai nesąžiningų sąlygų, taip pat nebuvo patikrinta, ar sutartyje pateikta visa pagal teisės aktus reikalaujama informacija, remiantis tik ieškovo teiginiais dėl faktinių aplinkybių?

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 7 straipsnio 1 dalis ir jos dvidešimta ir dvidešimt ketvirta konstatuojamosios dalys pagal kurias sutartys turi būti rašomos aiškia, suprantama kalba ir vartotojui faktiškai turi būti suteikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas, o kilus abejonių turi būti interpretuojama vartotojo naudai ir valstybių narių teismai arba administracinės institucijos privalo disponuoti pakankamomis bei veiksmingomis priemonėmis apsisaugojant nuo nuolatinio nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais taikymo, siejamos su 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir jos 31 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama tokia nuostata kaip Lenkijos civilinio proceso kodekso 339 straipsnio 2 dalis, suprantama taip, kad ji kliudo nacionaliniam teismui įvertinti ieškovo pateiktą vartojimo kredito sutartį, ar joje nėra nesąžiningų sąlygų, patikrinti, ar sutartyje pateikiama visa pagal teisės aktus reikalaujama informacija, ir kartu joje nurodoma priimant sprendimą už akių remtis tik ieškovo teiginiais be įrodymų analizės atsižvelgiant į „pagrįstas abejones“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?

Ar atsižvelgiant į 2015 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimą ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, 62 punktas), 2014 m. rugsėjo 10 d. Sprendimą Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, 56 punktas) ir 2009 m. spalio 6 d. Sprendimą Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, 47 punktas) taip pat priimtinas toks Lenkijos civilinio proceso kodekso 339 straipsnio 2 dalies aiškinimas, kad gali būti priimtas sprendimas už akių su vartotojais susijusioje byloje dėl vartojimo kredito grąžinimo be ieškovo pateiktos prie ieškinio sutarties vertinimo, ar joje nėra nesąžiningų sąlygų, taip pat be patikrinimo, ar sutartyje pateikiama visa pagal teisės aktus reikalaujama informacija, remiantis tik ieškovo teiginiais dėl faktinių aplinkybių?

____________

1 OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.

2 OL L 133, 2008, p. 66.