Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Poola) 4. detsembril 2019 – A. versus Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(kohtuasi C-895/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: A.

Vastustaja: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1 ja järgnevad, muudetud),1 artiklit 167 koostoimes artikliga 178 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, milles nähakse ette sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse realiseerimine sellel samal arveldusperioodil, mille jooksul tuleb deklareerida kaupade ühendusesisese soetamise tehingutelt tasumisele kuuluv käibemaks alates sellistelt tehingutelt tasumisele kuuluva käibemaksu deklareerimisest oma maksudeklaratsioonis, mis tuleb esitada kohustusliku tähtaja jooksul (Poolas kolm kuud) alates selle kuu lõppemisest, mille jooksul tekkis maksukohustus seoses soetatud kaupade ja teenustega?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.