Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2019. uputio Sąd Administracyjny w Gliwicach (Poljska) – A. protiv Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

(predmet C-895/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A.

Tuženik: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prethodna pitanja

Treba li članak 167. u vezi s člankom 178. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 tumačiti na način da mu se protive nacionalni propisi kojima se ostvarenje prava na odbitak plaćenog pretporeza u istom obračunskom razdoblju u kojem se obračunava dugovani porez za transakcije koje čine stjecanje robe unutar Zajednice uvjetuje iskazivanjem dugovanog poreza za takve transakcije u odgovarajućoj poreznoj prijavi podnesenoj u prekluzivnom roku (tri mjeseca u Poljskoj) od proteka mjeseca u kojem je nastala porezna obveza u odnosu na stečenu robu i usluge?

____________

1 SL C 2006., L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.