Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) la 4 decembrie 2019 – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Cauza C-895/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Părțile din procedura principală

Reclamant: A.

Pârât: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Întrebarea preliminară

Articolul 167 coroborat cu articolul 178 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care condiționează exercitarea dreptului de deducere a taxei achitate în amonte în cursul aceleiași perioade fiscale, în care este calculat impozitul datorat pentru operațiunile care constituie achiziție comunitară de bunuri, de înscrierea impozitului datorat pentru astfel de operațiuni în declarația fiscală corespunzătoare, depusă în termenul de decădere (în Polonia, 3 luni) de la expirarea unui termen de o lună, în care a luat naștere obligația fiscală privitoare la bunurile și serviciile achiziționate?

____________

1 – JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.