Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Poljska) 4. decembra 2019 – A./Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

(Zadeva C-895/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A.

Tožena stranka: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 167 v povezavi s členom 178 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega davka v istem obračunskem obdobju, kot je tisto, v katerem je treba obračunati davek, ki ga je treba plačati v zvezi s transakcijami, ki so pridobitve blaga znotraj Skupnosti, pogojuje s tem, da je davek, ki je dolgovan iz naslova takih transakcij, izkazan v ustreznem davčnem obračunu, ki mora biti predložen v prekluzivnem roku (trimesečnem na Poljskem) po poteku meseca, v katerem je v zvezi s pridobljenim blagom in storitvami nastala davčna obveznost?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.