Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnio Fortischem a.s. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-121/15, Fortischem protiv Komisije

(predmet C- 890/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Fortischem a.s. (zastupnici: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocats)

Druge stranke u postupku: Europska Komisija, AlzChem AG, ranije AlzChem Trostberg GmbH, ranije AlzChem Hart GmbH

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine pobijanu presudu;

poništi članke 1. i 3. do 5. osporavane odluke1 ;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji od pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene članka 107. stavka 1. i članka 108. stavka 2. UFEU-a te članka 14. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 659/19992 presudivši da se u predmetu poput ovoga odluka o povratu može proširiti na žalitelja čak i ako je on platio tržišnu cijenu za imovinu korisnika potpore.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava presudivši da na Komisiji nije teret dokaza glede pitanja je li prodajom imovine po cijeni nižoj od tržišne potpora prenesena na žalitelja.

Treći žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava, odnosno iskrivio je činjenice time što je zanemario više (gotovo nespornih) pretpostavki koje ukazuju na to da je za imovinu plaćena tržišna cijena.

Četvrti žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava pogrešno protumačivši značenje kriterija „opseg transakcije” i „gospodarska logika transakcije” prilikom utvrđivanja ekonomskog kontinuiteta.

Peti žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prihvativši da Komisija može na temelju samo dvaju utvrđenih kriterija donijeti zaključak o postojanju ekonomskog kontinuiteta iako svi ostali kriteriji ukazuju na suprotno.

Šesti žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji od pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene relevantne zakonske odredbe kojom se zabranjuju kolektivni otkazi te pogrešne pravne kvalifikacije činjenica zaključivši da zabrana kolektivnih otkaza predstavlja prednost za društvo NCHZ umjesto stvarnog nedostatka u obliku povećanja troškova i propustivši umanjiti iznos navodnih državnih potpora za iznos povećanih troškova.

Sedmi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava zamijenivši obrazloženje osporavane odluke vlastitim obrazloženjem jer Komisija nije iznijela nikakve argumente ni objašnjenja o tome na koji način zabrana kolektivnih otkaza predstavlja prednost za društvo NCHZ.

____________

1 Odluka Komisije (EU) 2015/1826 od 15. listopada 2014. o državnoj potpori SA.33797 – (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) koju je provela Slovačka za društvo NCHZ (SL 2015., L 269, str. 71.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL 1999., L 83, str. 1.) (posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.)