Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze protiv TB

(predmet C-871/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Protužalitelj: TB

Prethodno pitanje

Može li se članak 15. [stavak 7. Uredbe br. 3821/851 ] tumačiti na način da se u posebnom slučaju vozača motornog vozila to pravilo odnosi na jedinstveno cjelokupno postupanje koje je dovelo do počinjenja jedne jedine povrede i izricanja samo jedne sankcije, ili je pak uz materijalnu kumulaciju moguće primijeniti onoliko povreda i sankcija koliko je dana u pogledu kojih nisu predočeni tahografski zapisni listovi unutar propisanog vremenskog razdoblja („tekući dan i prethodnih 28 dana”)?

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (SL 1985., L 370, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 7., str. 4.)