2019 m. lapkričio 26 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze / TB

(Byla C-871/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Kita kasacinio proceso šalis: TB

Prejudicinis klausimas

Ar konkrečiai transporto priemonės vairuotojo atveju [Reglamento (EEB) Nr. 3821/851 ] 15 straipsnio [7 dalis] gali būti aiškinama taip, kad šia nuostata nustatomas vienas bendras veiksmas, dėl ko laikoma, kad padarytas vienas pažeidimas, už kurį skiriama tik viena sankcija, ar susumavus gali būti laikoma, kad padaryta daug pažeidimų, už kuriuos skiriamos sankcijos pagal tai, kiek yra dienų, kuriomis nebuvo pateikti numatyto laikotarpio („einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų“) tachografo registracijos lapai.

____________

1     1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 370, 1985, p. 8 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 227).