Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Apelacyjny w Krakowie (Puola) on esittänyt 18.10.2019 – C. S.A. w P. v. I.T. W O:n, selvitystilassa, pesänselvittäjä

(asia C-764/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Pääasian asianosaiset

Valittaja: C. S.A. w P.

Vastapuolet: I.T. W O:n, selvitystilassa, pesänselvittäjä

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, 2 artiklaa, 4 artiklan 3 kohtaa ja 6 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan kanssa, tulkittava siten, että tuomari, joka on nimitetty tuomariksi rikkomalla ilmeisellä tavalla tuomareiden nimittämistä koskevia jäsenvaltion sääntöjä, ei ole unionin oikeudessa tarkoitettu riippumaton tuomari erityisesti sen vuoksi, että tämä henkilö on nimitetty tuomariksi sellaisen elimen ehdotuksesta, joka ei ole riippumaton lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovallasta eikä puolueeton, ja nimitysmenettelyn laillisuuden tuomioistuinvalvonta on järjestelmällisesti suljettu pois ja että tämä henkilö nimitettiin tuomariksi, vaikka tätä ennen on tehty valitus sen kansallisen elimen (tuomarineuvosto) päätöksestä, joka käsitteli hakemuksen hänen nimittämisestään tuomariksi, toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa (ylin hallintotuomioistuin), vaikka kyseisen päätöksen täytäntöönpano on kansallisen lainsäädännön mukaan muutoksenhaun vuoksi lykkääntynyt ja vaikka menettely toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa (ylin hallintotuomioistuin) ei ollut päättynyt ennen nimityskirjan antamista

– ja tämän vuoksi tuomioistuin, jonka ratkaisukokoonpanoon kuuluu henkilöitä, jotka on nimitetty edellä kuvatuissa olosuhteissa, ei ole unionin oikeudessa tarkoitettu riippumaton, puolueeton ja etukäteen laillisesti perustettu tuomioistuin?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, 2 artiklaa, 4 artiklan 3 kohtaa ja 6 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan kanssa, tulkittava siten, että kyseisen tuomarin ja ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen, jonka jäsenet on nimitetty ensimmäisessä kysymyksessä kuvatulla tavalla, antama ratkaisu ei ole unionin oikeudessa tarkoitettu oikeudellinen ratkaisu (eli se on mitätön) ja että tätä koskevan tarkastuksen voi suorittaa yleinen tuomioistuin, joka täyttää unionin oikeudessa tuomioistuimelle asetetut edellytykset?

____________