Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. decembra 2019 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam – Luksemburg, Nizozemska) – Izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih zoper JR (C-599/19 PPU) in YC (C-626/19 PPU)

(Združeni zadevi C-566/19 PPU in C-626/19 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 6(1) – Pojem ‚odreditveni pravosodni organ‘ – Merila – Evropski nalog za prijetje, ki ga je izdalo državno tožilstvo države članice zaradi kazenskega pregona)

Jezik postopka: francoščina in nizozemščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

JR (C‑566/19 PPU), YC (C‑626/19 PPU)

Izrek

Člen 6(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, je treba razlagati tako, da državni tožilci države članice, ki so zadolženi za kazenski pregon ter so pod vodstvom in nadzorom hierarhično nadrejenih oseb, spadajo pod pojem „odreditveni pravosodni organ“ v smislu te določbe, če jim njihov status podeljuje jamstvo neodvisnosti, zlasti v razmerju do izvršilne veje oblasti, v okviru izdaje evropskega naloga za prijetje.

Okvirni sklep 2002/584, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom 2009/299, je treba razlagati tako, da so zahteve učinkovitega sodnega varstva, do katerega mora biti upravičena oseba, za katero je izdan evropski nalog za prijetje zaradi kazenskega pregona, izpolnjene, če so v skladu z zakonodajo odreditvene države članice pogoji za izdajo tega naloga in zlasti sorazmernost te izdaje predmet sodnega nadzora v tej državi članici.

____________

1     UL C 337, 7.10.2019

    UL C 383, 11.11.2019.