A Törvényszék (ötödik tanács) T-586/14. RENV. sz., Xinyi PV Products (Anhui) Holdings kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. december 3-án benyújtott fellebbezés

(C-884/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

A fellebbező kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék (ötödik tanács) T-586/14. RENV. sz., Xinyi PV Products (Anhui) Holdings kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítéletét;

utasítsa el a kereset első jogalapját mint jogilag megalapozatlant;

az ügyet a kereset második, harmadik és negyedik jogalapja tekintetében utalja vissza a Törvényszék elé annak újbóli elbírálása céljából;

egyelőre ne határozzon a jelen eljárás és a korábbi kapcsolódó eljárások költségeiről, mégpedig az eredeti ítélet, a megfellebbezett ítélet és az ítélet alapjául szolgáló eljárások költségeiről.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság három fellebbezési jogalapot hoz fel.

Először is az ítélet 55–61. pontja téves jogalkalmazást tartalmaz. A Törvényszék tévesen értelmezte az alaprendelet1 2. cikke (7) bekezdésének (b) pontját és 2. cikke (7) bekezdése (c) pontjának harmadik francia bekezdését. A Törvényszék tévesen úgy értette, hogy e rendelkezések olyan követelményt tartalmaznak, hogy a MET2 csak abban az esetben utasítható el, ha a Bizottság megállapítja, hogy az alaprendelet 2. cikke (1)–(6) bekezdésének alkalmazása a MET-jogállást kérelmező vállalkozásra nézve mesterséges eredményekhez vezetne. Más szavakkal az értékelésnek be kell mutatnia a vállalkozás számviteli nyilvántartásaiban fellelt torzulás pontos hatásait. Ugyanakkor az árak, a költségek és a ráfordításokra gyakorolt torzító hatás bemutatásának kötelezettsége csak az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése (c) pontja első francia bekezdésének első fordulata esetében áll fenn, ahol is e követelmény kifejezetten nevesítve van. A Tanács kontra Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group ügyben a Bíróság e követelményt e sajátos szövegezéssel indokolta. Ezen indokolást nem lehet analógia útján kiterjeszteni a MET – alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének (c) pontjában kifejtett – mind az öt kritériumára.

Másodszor az ítélet 62–73. pontja több szempontból téves jogalkalmazást tartalmaz. Egyrészt a tőkeköltség ugyanúgy termelési tényező, mint a munkaerőköltség. Ennélfogva mindkét támogatási rendszer közvetlenül kapcsolódik a termelési költséghez. Másrészt a Törvényszék nem veszi figyelembe a Bizottság értékelését a két támogatási rendszernek az elsőfokú eljárás felperesére gyakorolt hatásáról a releváns időszak meghatározása és a kapott teljes összeg tekintetében. Ehelyett a Bizottság gazdasági értékelését a saját értékelésével helyettesíti.

Harmadszor az ítélet eljárási szabálytalanságokat tartalmaz. Az elsőfokú eljárás felperese nem azt kifogásolta, hogy a Bizottság hogyan értelmezte az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése (c) pontjának harmadik francia bekezdését, hanem csak azt, hogy hogyan alkalmazta e rendelkezést a tényállásra. Ennélfogva a Törvényszék ultra vires határozott. Ráadásul a Törvényszék nem adott lehetőséget a Bizottságnak, hogy kifejtse álláspontját az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése (c) pontjának az ítéletben kifejtett újszerű értelmezéséről, így megsértette a Bizottság tisztességes eljáráshoz való jogát.

____________

1 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.).

2 Piacgazdasági elbánás.