Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. prosinca 2019. uputio Conseil d’État (Francuska) – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux protiv Ministre de la Transition écologique et solidaire

(predmet C-900/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d’État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Tuženik: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Intervenijent: Fédération nationale des Chasseurs

Prethodna pitanja

1.    Treba li odredbe članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009.1 . tumačiti na način da im se protivi to da države članice dopuštaju uporabu sredstava, mjera ili metoda za hvatanje ili ubijanje koje mogu dovesti do sporednog ulova, pa makar to bilo u minimalnom opsegu i strogo privremeno? Ako je potrebno, koji se kriteriji, koji se među ostalim odnose na ograničeni razmjer ili opseg tih sporednih ulova, na dozvoljeni način lova koji u načelu nije poguban i na obvezu da se slučajno uhvaćene jedinke oslobode a da im se pritom ne nanese ozbiljna šteta, mogu primijeniti da bi se kriterij selektivnosti iz tih odredbi smatrao ispunjenim?

2.    Treba li Direktivu od 30. studenoga 2009. tumačiti na način da cilj očuvanja primjene vrsta i načina lova ptica u rekreativne svrhe koji su utemeljeni na tradicionalnim metodama, pod uvjetom da su ispunjeni svi drugi uvjeti za takvo odstupanje koji se navode u točki (c) tog stavka, može opravdati nepostojanje drugog zadovoljavajućeg rješenja u smislu članka 9. stavka 1., čime se omogućuje odstupanje od načelne zabrane tih vrsta i načina lova koja se navodi u članku 8. te direktive?

____________

1     Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL 2010., L 20, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 128.)