A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2019. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(C-879/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Alperes: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 14. cikke (2) bekezdése első mondatának az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendeletből2 eredő változatában szereplő szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott személy fogalmát, hogy az arra a személyre is vonatkozik, aki – egyetlen munkáltatóval kötött egy és ugyanazon munkaszerződés időtartama alatt és annak keretén belül – nem egyidejűleg vagy párhuzamosan, hanem közvetlenül egymást követő, több hónapos időszakokban legalább két tagállam mindegyikének területén munkát végez?

____________

1 HL 2006. L 392., 1. o.

2 HL 1997. L 28., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 3. o.