Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poljska) 18. oktobra 2019 – M.Ś., I.Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna

(Zadeva C-765/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Stranke v postopku v glavni stvari

Priožnici: M.Ś., I.Ś.

Druga stranka v postopku: R.B.P. Spółka Akcyjna

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 19(1), drugi pododstavek, člen 2, člen 4(3) in člen 6(3) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da se za neodvisnega sodnika v smislu prava Unije ne šteje oseba, ki je bila v sodniško funkcijo imenovana ob grobi kršitvi pravil prava države članice o imenovanju sodnikov, pri kateri gre zlasti za to, da je bila ta oseba v sodniško funkcijo imenovana na podlagi predloga organa, katerega neodvisnost od izvršilne in zakonodajne veje oblasti ter nepristranskost nista zagotovljeni, ob sistemski izključitvi sodnega nadzora nad zakonitostjo postopka za imenovanje, in to, da je bila ta oseba v sodniško funkcijo imenovana, čeprav je bilo zoper odločbo nacionalnega organa (Krajowa Rada Sądownictwa (nacionalni sodni svet)), v kateri je zajet predlog za imenovanje te osebe v sodniško funkcijo, predhodno vloženo pravno sredstvo pri pristojnem nacionalnem sodišču (Naczelny Sąd Administracyjny (vrhovno upravno sodišče)) in čeprav je bilo izvajanje te odločbe ustavljeno v skladu z nacionalnim pravom ter čeprav postopek pred pristojnim nacionalnim sodiščem (Naczelny Sąd Administracyjny (vrhovno upravno sodišče)) ob vročitvi akta o imenovanju še ni bil končan?

- in da zato sodišče, v katerega sestavi so osebe, imenovane v zgoraj opisanih okoliščinah, ni neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče v smislu prava Unije?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 19(1), drugi pododstavek, člen 2, člen 4(3) in člen 6(3) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da odločba, ki jo izdata sodnik in sodišče zadnje stopnje, ustanovljeno, kakor je opisano v prvem vprašanju, ni odločba v pravnem smislu (je neobstoječa odločba), kot se pojmuje v pravu Unije, presojo tega pa lahko opravi splošno sodišče, ki izpolnjuje zahteve, ki jih mora izpolnjevati sodišče v smislu določb prava Unije?

____________