Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 26 noiembrie 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

(Cauza C-870/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Intimat: MI

Întrebarea preliminară

Articolul 15 [alineatul (7) din Regulamentul nr. 3821/851 ] poate fi interpretat, în ipoteza specifică a conducătorului unui autovehicul, în sensul că prevede o singură conduită în ansamblu a cărei nerespectare ar antrena săvârșirea unei singure încălcări și aplicarea unei singure sancțiuni, sau poate determina, prin aplicarea cumulului material, un număr de încălcări și de sancțiuni egal cu numărul de zile pentru care nu au fost prezentate foile de înregistrare utilizate în tahograf în perioada prevăzută („ziua în curs și […] o perioadă precedentă de 28 de zile”)?

____________

1     Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO 1985, L 370, p. 8, Ediție specială, 07/vol. 1, p. 234).