Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2019. uputila Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Rumunjska) – IO protiv Impuls Leasing România IFN SA

(predmet C-725/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica i podnositeljica prigovora: IO

Tuženik: Impuls Leasing România IFN SA

Prethodna pitanja

Treba li Direktivu 93/13/EEZ1 , uzimajući u obzir načelo djelotvornosti, tumačiti na način da joj se protivi nacionalno zakonodavstvo, kao što je važeći rumunjski propis o uvjetima dopuštenosti prigovora protiv ovrhe – članak 713. stavak 2. Zakona o parničnom postupku, kako je izmijenjen Zakonom br. 310/2018, koje ne omogućuje, u okviru prigovora protiv ovrhe, mogućnost da sud ispitiva, na zahtjev potrošača ili po službenoj dužnosti, jesu li uvjeti ugovora o leasingu, koji predstavlja ovršnu ispravu, nepošteni zbog toga što postoji tužba općeg prava u okviru koje ugovori sklopljeni između „potrošača” i „trgovca” („vânzător sau furnizor”) mogu biti provjereni u pogledu postojanja nepoštenih uvjeta u smislu te direktive?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)