Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU

(Cauza C-754/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie

Pârât: CU

Întrebările preliminare

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf coroborat cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu principiul statului de drept enunțat de acesta și articolul 6 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2016/3431 a Parlamentului European și a Consiliului coroborat cu considerentul (22) al acestei directive trebuie interpretate în sensul că cerințele privind protecția jurisdicțională efectivă, inclusiv cele privind independența sistemului judiciar, precum și cerințele care decurg din prezumția de nevinovăție sunt încălcate în situația în care o procedură judiciară precum procedura penală împotriva unei persoane acuzate de săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la articolul 296 alineatul 2 din Codul penal și la alte articole este organizată astfel încât:

–    din completul de judecată face parte un judecător (NI, judecător la sąd rejonowy [tribunal districtual, Polonia]) delegat, pe baza unei decizii individuale a ministrului justiției, de la o instanță aflată la un nivel ierarhic imediat inferior, fără a se cunoaște criteriile avute în vedere de ministrul justiției la delegarea acestui judecător, iar dreptul național nu prevede un control jurisdicțional al unei asemenea decizii și permite ministrului justiției să revoce delegarea judecătorului în orice moment?

Cerințele menționate la prima întrebare sunt încălcate în situația în care împotriva unei hotărâri pronunțate într-o procedură judiciară precum cea descrisă la prima întrebare părțile au dreptul de a introduce o cale de atac extraordinară la o instanță precum Sąd Najwyższy [Curtea Supremă], ale cărei hotărâri nu sunt supuse niciunei căi de atac potrivit dreptului intern, iar dreptul național impune președintelui structurii acestei instanțe (camerei) competente pentru judecarea căii de atac obligația de a atribui cauzele pe baza listei alfabetice a judecătorilor din camera respectivă, interzicând în mod expres omiterea oricărui judecător, la atribuirea cauzelor fiind inclusă și o persoană desemnată la cererea unui organ colegial precum Krajowa Rada Sądownictwa [Consiliul Național al Magistraturii], a cărui componență este stabilită astfel încât membrii acestuia sunt judecători:

aleși de o cameră a parlamentului, care votează în bloc o listă de candidați stabilită anterior de o comisie parlamentară dintre candidații prezentați de un grup parlamentar sau de un organ al acestei camere, pe baza propunerilor depuse de grupuri de judecători sau cetățeni – sistem din care rezultă că, în cursul procedurii de alegere, candidații sunt susținuți în trei rânduri de politicieni;

care constituie o majoritate a membrilor acestui organ suficientă pentru adoptarea unor decizii privind propunerile de desemnare pe posturi de judecători, precum și a altor decizii obligatorii prevăzute de dreptul național?

Ce efect au, din punctul de vedere al dreptului Uniunii Europene, inclusiv al dispozițiilor și cerințelor menționate la prima întrebare, o hotărâre pronunțată într-o procedură judiciară desfășurată în modul descris la prima întrebare și o hotărâre pronunțată într-o procedură în fața Sąd Najwyższy [Curtea Supremă], dacă la pronunțarea acesteia participă persoana menționată la cea de a doua întrebare?

Dreptul Uniunii Europene, inclusiv dispozițiile invocate la prima întrebare, condiționează efectele hotărârilor menționate la cea de a treia întrebare de aspectul dacă instanța respectivă s-a pronunțat în favoarea sau în defavoarea persoanei acuzate?

____________

1 – Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 2016, p. 1).