Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2019. uputio Tribunale di Vicenza (Italija) – AV protiv Ministero della Giustizia, Talijanska Republika

(predmet C-834/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Vicenza

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AV

Tuženici: Ministero della Giustizia, Talijanska Republika

Prethodno pitanje

Protivi li se ostvarenju korisnog učinka Direktive 97/81/EZ1 i Direktive 1999/70/EZ2 nacionalni pristup kojim se iz pojma „radnik s nepunim radnim vremenom” iz članka 2. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 97/81/EZ i iz pojma „radnik zaposlen na određeno vrijeme” iz članka 2. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ, izuzima počasni sudac Tribunala (Sud) („GOT”) koji svoj rad obavlja na [ovdje konkretno] opisan način, a što je svojstveno i za rad koji obavlja osoba AV?

____________

1     Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC – Prilog: Okvirni sporazum o radu s nepunim radnim vremenom (SL 1999., L 14, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 131.)

2     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)