Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. novembrī iesniedza Tribunale di Vicenza (Itālija) – AV/Ministero della Giustizia, Itālijas Republika

(Lieta C-834/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Vicenza

Pamatlietas puses

Prasītāja: AV

Atbildētājas: Ministero della Giustizia, Itālijas Republika

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvu 1997/81/EK 1 un 1999/70/EK 2 lietderīgās iedarbības īstenošanu liedz tāda valsts prakse, kas no “nepilna darba laika darba ņēmēja” jēdziena, kas minēts Direktīvas 1997/81/EK pielikumā paredzētā pamatnolīguma 2. klauzulā, un no “noteikta laika darba ņēmēja” jēdziena, kas minēts Direktīvas 1999/70/EK pielikumā paredzētā pamatnolīguma 2. klauzulā, izslēdz tiesas goda tiesnesi, kuras darbība notiek [konkrētajā lietā izklāstītajos] apstākļos, kuri raksturo AV veikto darbu?

____________

1     Padomes Direktīva 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu – Pielikums: Pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu (OV 1998, L 14, 9. lpp.).

2     Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).