Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 29 iulie 2019 – PL/Deutsche Lufthansa AG

(Cauza C-574/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamant: PL

Pârâtă: Deutsche Lufthansa AG

Prin decizia președintelui Curții din 23 septembrie 2019, cauza a fost radiată din registrul Curții.

____________