A Törvényszék (ötödik tanács) T-8/16. sz., Toshiba Samsung Storage Technology, Toshiba Samsung Storage Technology Korea kontra Bizottság ügyben 2019. július 12-én hozott ítélete ellen a Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. által 2019. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

(C-700/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (a továbbiakban: fellebbezők) (képviselők: M. Bay avvocato, J. Ruiz Calzado abogado, A. Aresu avvocato)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék megtámadott ítéletét;

a fellebbezőket érintő részében semmisítse meg az AT.39639 – „optikailemez-meghajtókˮ-ügyben hozott bizottsági határozatot;

törölje a fellebbezőkkel szemben e határozatban kiszabott bírságot, vagy csökkentse annak összegét;

a Bizottságot kötelezze az elsőfokú eljárásban és a fellebbezési eljárásban felmerült valamennyi költség viselésére, és

az ügy körülményeitől függően rendelje el a szükséges intézkedéseket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztása érdekében a fellebbezők négy jogalapra hivatkoznak.

Első jogalap: az első fokon felhozott első, a lényeges eljárási szabályok és a védelemhez való jog megsértésére alapított jogalap első, második és harmadik részével kapcsolatos téves jogalkalmazás.

Második jogalap: az egységes és folyamatos jogsértés fennállására vonatkozó jogi mérce felállításával kapcsolatos téves jogalkalmazás.

Harmadik jogalap: a védelemhez való jog megsértése és téves jogi mérce.

Negyedik jogalap: lényeges eljárási szabályok be nem tartása; az első fokon felhozott második jogalap (hatáskör hiánya) első részének elutasítását alátámasztó indokolás egyáltalán nem helytálló; a bizonyítékok elfogadhatóságával kapcsolatos jogi vizsgálatot érintő hibák.

____________