Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poola) 9. augustil 2019 – Gmina Wrocław versus Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(kohtuasi C-604/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Gmina Wrocław

Vastustaja: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kasutusvalduse õiguse seadusjärgne muutmine kinnisomandiõiguseks, nagu käesolevas asjas, on käibemaksuga maksustatav kaubatarne nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ1 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 14 lõike 2 punkti a tähenduses koostoimes artikli 2 lõike 1 punktiga a?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas kasutusvalduse õiguse seadusjärgne muutmine kinnisomandiõiguseks on käibemaksuga maksustatav kaubatarne direktiivi 2006/112 artikli 14 lõike 1 tähenduses koostoimes artikli 2 lõike 1 punktiga a?

3.    Kas omavalitsusüksus, võttes tasu kasutusvalduse õiguse seadusjärgse muutmise eest kinnisomandiõiguseks, nagu käesolevas asjas, tegutseb maksukohustuslasena direktiivi 2006/112 artikli 9 lõike 1 tähenduses koostoimes artikli 2 lõike 1 punktiga a või ametivõimuna direktiivi 2006/112 artikli 13 tähenduses?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.