Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. prosinca 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – DQ protiv Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(predmet C-903/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d’État

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: DQ

Druge stranke u postupku: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodno pitanje

Odnosi li se pravo iz odredaba članka 11. stavka 1. Priloga VIII. Uredbi o utvrđenju Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika1 , kako je izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004.2 , samo na dužnosnike i članove ugovornog osoblja koji su po prvi put raspoređeni u nacionalnu državnu upravu nakon što su bili zaposleni u svojstvu dužnosnika, člana ugovornog osoblja ili člana privremenog osoblja u nekoj instituciji Europske unije ili ga također mogu koristiti i dužnosnici i članovi ugovornog osoblja koji se vraćaju u službu u nacionalnoj državnoj upravi nakon što su obavljali poslove u nekoj instituciji Europske unije te im je tijekom tog razdoblja odobreno mirovanje radnog odnosa iz osobnih razloga.

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (Uvjeti zaposlenja ostalih službenika) (SL 1968, L 56, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 6., str. 3.).

2     Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. godine o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (SL 2004, L 124, str. 1).