Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenog 2019. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – SC protiv Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(predmet C-866/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC

Tuženik: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Prethodno pitanje

Treba li članak 52. stavak 1. točku (b) Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti1 tumačiti na način da nadležna ustanova:

(a)    uzima u obzir, u skladu s nacionalnim pravom, razdoblja bez doprinosa čije trajanje ne prelazi 1/3 zbroja razdoblja doprinosa navršenih na temelju nacionalnog prava i zakonodavstva druge države članice za određivanje teoretskog iznosa (podtočka i.) i stvarnog iznosa davanja (podtočka ii.); ili

(b)    uzima u obzir, u skladu s nacionalnim pravom, razdoblja bez doprinosa čije trajanje ne prelazi 1/3 zbroja razdoblja doprinosa navršenih na temelju nacionalnog prava i zakonodavstva druge države članice samo za određivanje teoretskog iznosa (podtočka i.), ali ne i za određivanje stvarnog iznosa davanja (podtočka ii.); ili

(c)    ne uzima u obzir razdoblja osiguranja navršena u drugoj državi članici pri izračunu granice razdoblja bez doprinosa koja je predviđena nacionalnim pravom za određivanje teoretskog iznosa (podtočka i.) i stvarnog iznosa davanja (podtočka ii.)?

____________

1 SL 2004., L 166, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)