A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2019. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(C-866/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: SC

Alperes: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 52. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy az illetékes intézmény:

a)    a nemzeti jognak megfelelően az ellátás mind elméleti (i. pont), mind tényleges összegének (ii. pont) meghatározása érdekében figyelembe veszi a nem járulékfizetésen alapuló időszakokat, amennyiben ezek nem haladják meg a nemzeti jog, illetve más tagállamok jogszabályai alapján szerzett járulékfizetési időszakok összességének egyharmadát; vagy

b)    nemzeti jognak megfelelően csak az ellátás elméleti összegének (i. pont), meghatározásakor veszi figyelembe a nem járulékfizetésen alapuló időszakokat, amennyiben ezek nem haladják meg a nemzeti jog, illetve más tagállamok jogszabályai alapján szerzett járulékfizetési időszakok összességének egyharmadát, az ellátás tényleges összegének (ii. pont) meghatározásakor azonban nem; vagy

c)    sem az ellátás elméleti összegének (i. pont), sem pedig tényleges összegének (ii. pont) meghatározásakor nem veszi figyelembe a nem járulékfizetésen alapuló időszakok felső határának megállapítása során a másik tagállamban szerzett biztosítási időt?

____________

1 HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.