A Conseil d'État (Franciaország) által 2019. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fédération bancaire française (FBF) kontra Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(C-911/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Fédération bancaire française (FBF)

Alperes: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Egy európai felügyeleti hatóság iránymutatásaival szemben indítható-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének rendelkezéseiben szabályozott megsemmisítés iránti kereset? Igenlő válasz esetén: egy szakmai szövetség megsemmisítés iránti keresettel elfogadhatóan vitathatja-e a tagjainak – akiknek az érdekeit védi – szóló, e szövetséget sem közvetlenül, sem személyesen nem érintő iránymutatások érvényességét?

Az 1. pontban feltett kérdésekre adott nemleges válasz esetén: egy európai felügyeleti hatóság iránymutatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkében foglalt rendelkezésekben szabályozott előzetes döntéshozatalra utalás tárgyát képezhetik-e? Igenlő válasz esetén: egy szakmai szövetség kifogás útján elfogadhatóan vitathatja-e a tagjainak – akiknek az érdekeit védi – szóló, e szövetséget sem közvetlenül, sem személyesen nem érintő iránymutatások érvényességét?

Abban az esetben, ha a Fédération bancaire française (francia bankszövetség) kifogás útján elfogadhatóan vitathatja az Európai Bankhatóság által 2016. március 22-én elfogadott iránymutatásokat, a Bankhatóság ezen iránymutatások kibocsátásával túllépte-e az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 ráruházott hatáskörét?

____________

1     Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2010. L 331., 12. o.).