Žalba koju je 20. rujna 2019. podnio Andreas Hauzenberger protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-349/18, Andreas Hauzenberger protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-696/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Andreas Hauzenberger (zastupnici: B. Bittner, odvjetnik, U. Heinrich, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) rješenjem od 19. prosinca 2019. odlučio je da se žalba ne dopušta i žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________