Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Det Forenede Kongerige) den 6. januar 2020 – Daimler AG mod Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, »K« Line Holding (Europe) Limited, »K« Line Europe Limited, NYK Group Europe Limited og Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Sag C-2/20)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Daimler AG

Sagsøgte: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, »K« Line Holding (Europe) Limited, »K« Line Europe Limited, NYK Group Europe Limited og Compañia Sudamericana de Vapores SA

Præjudicielt spørgsmål

1.    Har en national domstol kompetence til at træffe afgørelse om et erstatningskrav i henhold til artikel 85 EØF/artikel 81 EF, hvor den foreholdte adfærd omfattede leveringen af internationale søtransporttjenester udelukkende mellem ikke-EØF-/EF-havne i perioden inden den 1. maj 2004, og den nationale domstol ikke var en relevant myndighed i en medlemsstat som omhandlet i artikel 88 EØF/artikel 84 EF?

2.    Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, har en national domstol da kompetence til at træffe afgørelse om et sådant krav med hensyn til leveringen af internationale søtransporttjenester udelukkende mellem ikke-EØF-/EF-havne i perioden mellem den 1. maj 2004 og den 18. oktober 2006?

____________