Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Regatul Unit) la 6 ianuarie 2020 – Daimler AG/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K” Line Holding (Europe) Limited, „K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Cauza C-2/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Daimler AG

Pârâte: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K” Line Holding (Europe) Limited, „K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Întrebările preliminare

O instanță națională are competența să soluționeze o cerere de despăgubiri formulată în temeiul articolului 85 din Tratatul CEE/articolul 81 din Tratatul CE atunci când comportamentul în litigiu a implicat prestarea de servicii maritime internaționale exclusiv între porturi din afara Comunității în perioada anterioară datei de 1 mai 2004, iar instanța națională nu era autoritatea competentă dintr-un stat membru în sensul articolului 88 din Tratatul CEE/articolului 81 din Tratatul CE?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, o instanță națională are competența să soluționeze o asemenea cerere în ceea ce privește prestarea de servicii maritime internaționale exclusiv între porturi din afara Comunității în perioada 1 mai 2004-18 octombrie 2006?

____________