Az Apelativen sad Varna (Bulgária) által 2019. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TS elleni büntetőeljárás

(C-863/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Apelativen sad Varna

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

TS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazható-e a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 127., 39. o.; helyesbítés: HL 2014. L 138., 114. o.) és az Európai Unió Alapjogi Chartája egy olyan bűncselekmény tekintetében, amely kábítószer forgalmazás céljából történő birtoklásával valósult meg, és amelyet egy bolgár állampolgár követett el a Bolgár Köztársaság területén, ha az esetleges gazdasági haszon is a Bolgár Köztársaságban keletkezett, és ott található?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Hogyan kell értelmezni az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti „közvetve bűncselekményből származó […] gazdasági előny” fogalmat, és ilyen előnynek minősülhet-e az a pénzösszeg, amelyet az elítélt személy és annak családja által lakott lakásban és az elítélt személy által használt személygépjárműben fagyasztottak be és foglaltak le?

Úgy kell-e értelmezni az irányelv 2. cikkét, hogy azzal ellentétes a Bolgár Köztársaság büntető törvénykönyvének (NK) 53. cikke (2) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan rendelkezés, amely nem írja elő a „közvetve bűncselekményből származó […] gazdasági előny” elkobzását?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azzal ellentétes a Bolgár Köztársaság büntetőeljárási törvénykönyvének (NPK) 306. cikke (1) bekezdésének (1) pontjában foglalthoz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely lehetővé teszi olyan pénzösszegnek az állam javára történő elkobzását, amelyről azt állítják, hogy az elkövetőtől eltérő más személy tulajdonát képezi, anélkül hogy e harmadik személynek lehetősége lenne az eljárásban félként részt venni és közvetlenül bírósághoz fordulni?

____________