Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Brně (Češka republika) 4. decembra 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

(Zadeva C-881/19)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Krajský soud v Brně

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Tesco Stores ČR a.s.

Tožena stranka: Ministerstvo zemědělství

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pravilo iz točke 2(a), del E, Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1169/20111 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004razlagati tako, da se lahko v primeru, da gre za živilo, ki je namenjeno končnemu potrošniku v Češki republiki, sestavljena sestavina, navedena v točki 2(c), del A, Priloge I k Direktivi 2000/36/ES2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi, med sestavinami proizvoda navede brez natančne navedbe njene sestave samo v primeru, da je ta sestavljena sestavina navedena popolnoma v skladu s češko različico Priloge I k Direktivi 2000/36/ES?

____________

1 UL L 2011, L 304, str. 18.

2 UL L 2000, L 197, str. 19.