Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský soud v Ostravě (Τσεχική Δημοκρατία) στις 27 Δεκεμβρίου 2019 – Samohýl group a.s. κατά Generální ředitelství cel

(Υπόθεση C-941/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Krajský soud v Ostravě

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Samohýl group a.s.

Καθής: Generální ředitelství cel

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει το προϊόν με την ονομασία «Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky» (Bob Martin Clear 50 mg διάλυμα για επίχυση σε σημείο για γάτες), διατιθέμενο σε δοσομετρικά φιαλίδια (0,5 ml), το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία φιπρονίλη (50 mg ανά φιαλίδιο) και τα έκδοχα βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη E 320, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο E 321, βενζυλική αλκοόλη και μονοαιθυλαιθέρα της διαιθυλενογλυκόλης, να καταταγεί στην κλάση 3004 ή στην κλάση 3808 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας του Δασμολογίου;

____________