Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský soud v Ostravě (Republica Cehă) la 27 decembrie 2019 – Samohýl group a.s./Generální ředitelství cel

(Cauza C-941/19)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Krajský soud v Ostravě

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Samohýl group a.s.

Pârât: Generální ředitelství cel

Întrebarea preliminară

Mărfurile comercializate sub denumirea „Bob Martin Clear 50 mg soluție spot-on pentru pisici”, furnizate în pipete (0,5 ml) care conțin substanța activă fipronil (50 mg în fiecare pipetă) și excipienții butilhidroxianisol E 320, butilhidroxitoluen E 321, alcool benzilic și dietilenglicol-monoetileter, trebuie clasificate la poziția 3004 sau la poziția 3808 din Nomenclatura combinată a Tarifului vamal?

____________