Kanne 10.1.2020 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(asia C-11/20)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouchagiar ja Th. Ramopoulos)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan, että Kreikka ei ole noudattanut sillä Kreikassa maatalouden vakuutusjärjestelmästä vastaavan viraston (ELGA) vuosina 2008 ja 2009 maksamista korvauksista 7.12.2011 menettelyssä SA.28864 annetun komission päätöksen 2, 3 ja 4 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan olevia velvollisuuksia, koska se ei ole toteuttanut säädetyissä määräajoissa kaikkia kyseisen päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä tai joka tapauksessa koska se ei ole ilmoittanut komissiolle oikeudellisesti riittävällä tavalla kyseisen päätöksen 4 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

velvoittamaan Kreikan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Menettelyssä SA.28864 7.12.2011 annetun Euroopan komission päätöksen mukaan Kreikan olisi pitänyt periä takaisin neljän kuukauden kuluessa sääntöjenvastaiset valtiontuet, joita oli annettu Kreikassa maatalouden vakuutusjärjestelmästä vastaavan viraston (ELGA) kautta vuosina 2008 ja 2009 ja ilmoittaa Euroopan komissiolle oikeudellisesti riittävällä tavalla tätä varten tarvittavista toimenpiteistä.

Kreikka ei kuitenkaan ole perinyt takaisin mainittuja tukia niin kuin sen olisi pitänyt. Kreikka ei ole myöskään vielä toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kyseisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi. Missään tapauksessa Kreikka ei ole ilmoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla Euroopan komissiolle kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä.

____________