Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 26. november 2019 – NH mod Deutsche Lufthansa AG

(Sag C-864/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: NH

Sagsøgt: Deutsche Lufthansa AG

Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. januar 2020 blev sagen slettet fra Domstolens register.

____________