Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Köln (Germania) la 26 noiembrie 2019 – NH/Deutsche Lufthansa AG

(Cauza C-864/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Köln (Germania)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: NH

Pârâtă: Deutsche Lufthansa AG

Cauza a fost radiată din registrul Curții prin Ordonanța președintelui Curții din 9 ianuarie 2020.

____________