Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 26. novembra 2019 – NH/Deutsche Lufthansa AG

(vec C-864/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: NH

Žalovaná: Deutsche Lufthansa AG

Vec bola uznesením predsedu Súdneho dvora z 9. januára 2020 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________