Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 26. novembra 2019 – NH/Deutsche Lufthansa AG

(Zadeva C-864/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: NH

Tožena stranka: Deutsche Lufthansa AG

S sklepom predsednika Sodišča z dne 9. januarja 2020 je bila zadeva izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________