Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 26 november 2019 – NH mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-864/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: NH

Motpart: Deutsche Lufthansa AG

Målet avskrevs genom domstolens beslut av den 9 januari 2020.

____________