Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 5. decembra 2019 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

(vec C664/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolania – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca význam právnej otázky pre jednotu, koherentnosť alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka, ktorá je významná pre jednotu, koherentnosť alebo vývoj práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 13)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Žiadosť o prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 14 – 16)

3.      Ochranná známka Európskej únie – Rozhodnutia Úradu – Zákonnosť – Predchádzajúca rozhodovacia prax Úradu

(nariadenie Rady č. 207/2009; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001)

(pozri bod 17)

4.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka, ktorá je významná pre jednotu, koherentnosť alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca význam otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 18 – 24)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. znáša svoje vlastné trovy konania.