Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 4. novembril 2019 – Flightright GmbH versus Qatar Airways

(kohtuasi C-810/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Flightright GmbH

Kostja: Qatar Airways

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ka siis on tegemist „vahetu ümberistumisega lennuga“ määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 2 punkti h tähenduses, kui ühtse broneeringuga lendude puhul, mis näevad ette vahemaandumise väljaspool Euroopa Liidu territooriumi asuvas vahelennujaamas, kavandatakse vahemaandumiskohas pikem ooteaeg ning broneeritud edasilend ei ole seotud lähima võimaliku lennuga?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis:

Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 3 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et määrust kohaldatakse ka reisijateveole lennu suhtes, mida ei alustata liikmesriigi territooriumil asuvast lennujaamast, kuid mis oli ühtse broneeringu osa, mis hõlmas ka lendu liikmesriigi territooriumil asuvast lennujaamast, isegi kui tegemist ei ole vahetu ümberistumisega lennuga?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).